Επίδοση τίτλων προόδου και σπουδών

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Αύριο, Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:15 π.μ.  θα δοθούν οι τίτλοι προόδου των μαθητών/τριών των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεων του σχολείου μας, καθώς επίσης και οι τίτλοι σπουδών της Στ΄ τάξης.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών σας.

Το λεωφορείο θα αποχωρήσει από το σχολείο στις 9:45 π.μ..

Από τη Δ/νση του Σχολείου