Ιστορικό

Το Σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του ως μονοθέσιο και το σχολικό έτος 1971-72 μοναδικός δάσκαλος ήταν ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Λειτουργούσε σε πρόχειρα κτίρια (τολ) ενώ με το ΦΕΚ 246/15.09.73 ορίστηκε η έκταση (6241,81 τμ.) και το οικόπεδο του- τμήμα της τότε κοινότητας Σταυρακίου.

Στις 02.11.1979 αποπερατώθηκε και εγκαινιάστηκε το υπάρχον κτίριο ενώ το Σχολείο λειτουργούσε πλέον ως τριθέσιο. Από το σχολικό έτος 1986-87 λειτουργούσε τετραθέσιο και από το σχολικό έτος 1989-90 εξαθέσιο. Εξαιτίας των αυξημένων αναγκών το 2010 κατασκευάστηκε πρόσθετη αίθουσα διδασκαλίας.  

Στο Σχολείο υπηρέτησαν 82 εκπαιδευτικοί, 40 άντρες και 42 γυναίκες μέχρι τον Ιούνιο του 2014.