Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κάνε τη διαφορά”

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης για τη διαχείριση της επιθετικότητας με τίτλο «Κάνε τη διαφορά», το οποίο αποτελεί μέρος διδακτορικής έρευνας  του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το οποίο υλοποιείται από τον κ. Ι. Κρομμύδα.  Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ψηφιακής ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης γα την πρόληψη/αντιμετώπιση της επιθετικότητας σε μαθητές/τριες προεφηβικής ηλικίας (Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού), η οποία θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και θα ακολουθεί την ολιστική προσέγγιση εμπλέκοντας μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.