Διάχυση καλών πρακτικών – Σχολ. έτος 2023-24

Την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας συμμετείχαν σε ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα “Καλές πρακτικές” που υλοποιήθηκαν κατά το σχολ. έτος 2023-24. Αρχικά, ο κ. Β. Γκόγκος ΠΕ 70, παρουσίασε ένα εκπαιδευτικό σενάριο που εφαρμόστηκε στους/στις μαθητές/τριες των Ε΄ και Στ΄ τάξεων με θέμα “Χαρτογραφώ την πόλη μου” και βασιζόταν στη φιλοσοφία […]

Continue reading

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023, παρουσιάστηκε και εφαρμόστηκε στους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη “Ενεργειακή αποδοτικότητα” για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τον κ. Γ. Κουκούλη, Εκπαιδευτικό ΠΕ 86. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει έτοιμα φύλλα εργασίας για να εφαρμοστούν στο Δημοτικό σχολείο και είναι κατάλληλα είτε για το μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος, είτε για […]

Continue reading

Σχολική βία & Εκφοβισμός

Την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023, η Σχολική Σύμβουλος κ. Βερ. Κύρκου επιμόρφωσε τους/τις εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας σχετικά με θέματα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, αποσαφηνίστηκαν όροι και έννοιες σχετικά με το φαινόμενο του Bullying, παρουσιάστηκαν μοντέλα διαχείρισης του φαινομένου, καθώς επίσης και τρόποι αντιμετώπισής του.

Continue reading