Οι μαθητές της Β΄ τάξης (2019-2020) ζωγραφίζουν τις σημαίες της Ευρώπης – Τ.Π.Ε.

Οι μαθητές της Β τάξης στο μάθημα Τ.Π.Ε. (Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή kolourpaint ζωγράφισαν σημαίες από χώρες της Ευρώπης. Δείτε παρακάτω τις δημιουργίες τους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σπυρονίκου Αικατερίνη ΠΕ86

Continue reading